Vier gemeenten in het Groene Hart slagen er niet in om voldoende huisvesting te bieden voor statushouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven.

Het gaat om Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort. De achterstand is gering. Huisvesting is niet vrijwillig voor de gemeenten. Ze krijgen elk half jaar te horen hoeveel mensen ze moeten huisvesten. De achterstand van de voorbije zes maanden komt daar bovenop.

Kaag en Braassem moest in de eerste helft van dit jaar 23 statushouders huisvesten en dat is voor 20 gelukt. Voor Nieuwkoop zijn de cijfers respectievelijk 24 en 19, voor Bodegraven-Reeuwijk 22 en 13 en voor Montfoort 19 en 12, blijkt uit een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De acht overige gemeenten in het Groene Hart voldoen precies aan de opdracht, of zitten er zelfs (ruim) boven. Zij hoeven er dit half jaar daardoor minder te huisvesten.

De achterstand van Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort is niet uitzonderlijk, leren de cijfers. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten lukt het niet om voldoende statushouders te huisvesten.