Afvalinzamelaar Cyclus voelt wel wat voor aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal rond Gouda en Alphen. Een proefneming in het Utrechtse Woerden levert ondertussen bijval op.

Cyclus heeft een werkbare opzet, een businesscase, aangeboden aan de deelnemende gemeenten in Midden-Holland en de Rijnstreek. Om de gebruikte luiers in te zamelen, wil Cyclus volgens een woordvoerder verzamelcontainers in de verschillende wijken neerzetten.

Het ingezamelde materiaal gaat naar een gespecialiseerde verwerker. Er zijn inmiddels meerdere bedrijven die hiervoor een installatie beschikbaar hebben of nog bouwen. In zo'n installatie worden op een hoge temperatuur de herbruikbare plastics uit een luier gescheiden van de poep en plas.

Een machine maakt van die plastics vervolgens korrels die de industrie weer kan gebruiken bij de productie van kunststofproducten. De ontlasting gaat samen met zuiveringsslib naar een vergistingsinstallatie, die er biogas van maakt.

In elk geval Nieuwkoop heeft interesse in de proef van Cyclus. Volgens de gemeente bestaat ruim een tiende van het restafval uit luiers. Nieuwkoop heeft in een bewonersonderzoek gepeild hoeveel interesse er is. Daaruit blijkt dat liefst 70 procent van de jonge gezinnen de verzamelcontainers voor luiers graag wil gebruiken.

Ook heeft Nieuwkoop een andere optie onderzocht. Elders in het land zijn proeven met wasbare luiers gedaan en dat systeem spreekt deelnemers in die gemeenten erg aan. Komend najaar beslist de Nieuwkoopse raad welk systeem het gaat worden.

Ondertussen is in Woerden sinds het voorjaar een tweejarige proef gaande met recycling van luiers. Precieze resultaten zijn nog niet bekend. Maar waar in de beginperiode (april) 50 gezinnen deelnamen, zit de proef inmiddels op 115 huishoudens. Opstartproblemen zijn er volgens een woordvoerder tot nu toe niet geweest.