Verschillende politieke partijen gaan tóch nog proberen om het verblijf van jongeren in het complex aan de Noorderkeerkring in Alphen langer te laten duren.

Na een lange soap kondigde de gemeente Alphen aan dat de bewoners van dat pand alsnog op 1 juli moeten vertrekken. Er komen Oekraïense vluchtelingen in, een langer verblijf van de huidige bewoners is juridisch niet mogelijk, bleek uit onderzoek van het gemeentebestuur op aandringen van de raad.

Nu bereiden SP en RijnGouweLokaal een motie, die bij de raadsvergadering van volgende week donderdag wordt ingediend, in de hoop de bewoners te helpen. "We kunnen de jongeren niet op straat zetten en de Oekraïners in die kamers zetten. En aan dat juridisch argument is vast wel een mouw te passen, als de wil er echt is om dit op te lossen", laat Ank de Groot (RGL) weten.

Opvallend is dat Alphen een vergunning voor tijdelijke bewoning van liefst drie jaar heeft afgegeven, terwijl ernaar wordt gestreefd het pand binnen een jaar te slopen en te vervangen voor een nieuw complex (met sociale huurwoningen). "Om te voorkomen dat er opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd - mocht de sloop- en nieuwbouw vertraging oplopen - is uit voorzorg een vergunning voor drie jaar aangevraagd'', aldus een gemeentewoordvoerder.