Alphen wil de hele polder Gnephoek voor huizenbouw. Coalitiegenoot GroenLinks zag daarmee een belangrijke coalitieafspraak sneuvelen en trok z'n conclusies. Wethouder Van Zuylen is afgetreden.

De kwestie kwam aan het rollen door een amendement van oppositiepartij VVD. Volgens Bas van Polanen staat de polder al met naam en toenaam in onder meer de toekomstvisie Landschap en Stad. Het zou dan raar zijn om de Gnephoek niet te noemen in het woonbeleid. Na 2026 is Alphen binnen de bebouwde kom helemaal door de beschikbare terreinen heen.

Wooncrisis

De kwestie ligt gevoelig omdat de coalitie van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks vier jaar geleden alleen de zuidelijke rand van de polder voor huizenbouw wilde reserveren. Dat nu anders wordt beslist, vindt Marijke Kottenhagen (GL) 'bijzonder teleurstellend'. Maar de wooncrisis is gewoonweg te groot, vinden Jeroen van Gool (CDA) en André de Jeu (NE).

SP en RijnGouweLokaal zijn om een andere reden tegen. Zij zijn bang dat de polder de speelbal van geldbeluste projectontwikkelaars zal zijn. Er zou niets terechtkomen van sociale bouw. Maar wethouder Gerard van As (ruimte, NE) noemt dat 'zand in de ogen strooien'. De raad bepaalt zelf het prijskaartje door vooraf de vereisten voor de soorten woningen vast te leggen, onderstreept hij.