Nieuwkoop moet de mouwen opstropen en als de wiedeweerga veel huizen bouwen. Want dat is in de afgelopen jaren te weinig gebeurd, waardoor vooral jonge woningzoekenden wegtrekken.

Dat stelt Tom de Kleer, fractievoorzitter van de VVD in de Nieuwkoopse raad. Wat de gemeente, buiten de al lopende projecten, zou moeten doen is veel actiever in gesprek gaan met bedrijven die verhuisplannen hebben. Ook is het nodig in gesprek te gaan en mee te denken met particulieren die grond bezitten.

Natuurlijk, met verantwoordelijk wethouder Guus Elkhuizen (wonen, Samen Beter Nieuwkoop) is De Kleer het eens dat uitgebreide participatie met de bevolking mooi resultaat oplevert, zoals Elkhuizen eerder in deze krant schetste, bij voorbeeld in nieuwbouwproject Buytewech-Noord. Maar, voegt de VVD'er toe, er zit wel een keerzijde aan.

"Het heeft te lang geduurd, wat deels door de Omgevingswet kwam", stelt hij. De Omgevingswet is het bestemmingsplan-nieuwe-stijl waarin én de bebouwing én zaken als klimaatmaatregelen en energievoorziening aan bod komen. Maar ook is het zo dat burgemeester en wethouders laks zijn geweest, vindt De Kleer. "Ze hebben gewoon zitten slapen. De planning die eerder was vastgesteld, werd niet gehaald. Daar had het college te weinig grip op."

De Kleer rekent het zich als raadslid ook aan. De gemeenteraad moet namelijk het college controleren of alles wel wordt gedaan wat is afgesproken. "We moeten ook naar ons zelf kijken, dat geef ik meteen toe. We hebben er niet voldoende bovenop gezeten."

Blijft wel een feit dat er een achterstand is van 'honderden woningen', zegt De Kleer. Tegen 1200 stuks in 2024, worden nu 600 opgeleverde huizen in dat jaar verwacht. Daarom moet Nieuwkoop wat zijn fractie betreft alle mogelijkheden met beide handen aanpakken, ook als bedrijven en particulieren zelf iets willen ontwikkelen.