Het ziet ernaar uit dat Alphen toch een forser bedrag moet meebetalen aan de bouw van een fietsersbrug over het Aarkanaal, bij de Burgemeester Bruins Slotsingel. Burgemeester en wethouders van Alphen stellen de gemeenteraad voor 750.000 euro extra beschikbaar te stellen.

Dat bedrag komt dan bovenop de tot nu toe afgesproken gemeentelijke bijdrage van ruim 800.000 euro. De totale kosten voor de langverwachte brug, die een veel snellere verbinding oplevert met Aarlanderveen en Nieuwkoop, komen dan op vijf miljoen euro. De provincie Zuid-Holland betaalt daarvan iets meer de helft, van gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland komt ook nog eens bijna een miljoen euro.

Er is al jaren sprake van de aanleg van de brug. Er is grond voor aangekocht en een pand aan de Oostkanaalweg weggehaald. Nu blijkt echter bij het selecteren van een aannemer dat geen bedrijf zegt de brug voor het eerder geraamde bedrag te kunnen maken. Dat komt volgens de gemeente door onder meer forse stijging van de staalprijs. De aanbesteding van het project is nu 'gepauzeerd', aldus het gemeentebestuur.

Als de gemeenteraad instemt met het extra bedrag, kan de bouw volgend jaar beginnen en de brug medio 2023 in gebruik worden genomen.