Er dreigt voor Boskoop en Hazerswoude een ‘horrorscenario’ met nóg meer vrachtverkeer op weg en water als de politiek nog langer besluiten voor zich uitschuift. Was getekend, het Dorpsoverleg Boskoop.

Stevige taal, maar die is volgens het dorpsoverleg even nodig. De bestuursleden zijn in de pen geklommen omdat het volgens hun de verkeerde kant op dreigt te gaan met het oplossen van het verkeersinfarct rond de Gouwe.

Het gaat om project Beter Bereikbaar Gouwe. Provincie en gemeenten moeten deze winter bepalen welke (nieuwe) wegen de opstoppingen en overlast in en om Boskoop en Hazerswoude-Dorp het beste kunnen oplossen. Een reuze ingewikkeld project, want over veel dingen is de regio het onderling niet eens.

In de afgelopen twee jaar zijn veel inspraak- en meedenksessies geweest. Prima, zegt het Boskoopse overleg. Maar het heeft inmiddels allemaal zóveel voeten in de aarde dat de boel verzandt en dat tastbare maatregelen achter de horizon verdwijnen. Terwijl het dorp eigenlijk niet langer kan wachten. "De inwoners en ondernemers in Boskoop vragen niet, maar schrééuwen om een snelle oplossing", schrijft interim-voorzitter Sjaak Koster.

Aquaduct

Daar is wel oor voor. Maar óf er is verdere studie nodig óf de bestuurders vrezen nieuw protest, concludeert het dorpsoverleg. Een tweede oeververbinding tussen Boskoop en Alphen bijvoorbeeld. Aan zo'n oost-west-verbinding is dringend behoefte. Maar dat lijkt een brug in plaats van een aquaduct te worden waarvoor eerst verder onderzoek nodig is.

Verder is het volgens het dorpsoverleg absoluut nodig dat (vracht)verkeer rechtstreeks vanuit het sierteelt-bedrijventerrein aan de Hogeveenseweg naar de N11 kan rijden om de dorpskernen van Boskoop en Hazerswoude te ontzien. Dan is inderdaad het risico dat waardevolle natuur wordt doorsneden, maar dat gebeurt ook met de opties die nu op tafel liggen, stelt het dorpsoverleg.