Duizenden bedrijven uit het Groene Hart dreigen geld dat ze van het Rijk kregen om de lonen tijdens corona door te kunnen betalen, terug te moeten betalen.

De reden: deze ondernemingen hebben bij uitvoeringsinstantie UWV nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Die periode gaat over het begin van de coronacrisis: de periode maart, april en mei 2020. Ondernemers hebben nog maar kort de tijd om definitieve berekening aan te vragen: dat kan tot 31 oktober. De tijd dringt, waarschuwt UWV: wie die aanvraag niet indient, moet straks het hele voorschot terugbetalen.

Om hoeveel bedrijven het precies in ons gebied gaat, is niet te zeggen. Dat komt doordat de UWV-regio's anders zijn dan onze regio. Midden-Utrecht, waar de Woerdense hoek onder valt, heeft pakweg 3000 bedrijven die nog in actie moeten komen. In Holland Rijnland (regio Alphen) gaat het om zo'n 1700 bedrijven. Midden-Holland (Gouda en omstreken) telt er zo'n 500.

In de drie regio's gaat het om zo'n 40 procent die nog geen definitieve aanvraag heeft ingediend. Deze definitieve tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de loonsom in deze eerste NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies. Zo wordt bepaald op welke tegemoetkoming bedrijven daadwerkelijk recht hebben. Ben je te laat, gaat dat bedrag naar 'nul euro' en moet je alles terugbetalen.

En dat kan aardig oplopen. In deze periode kregen 578 bedrijven uit Alphen samen 32 miljoen euro steun. In Gouda ging het om 397 bedrijven (16 miljoen) en in Woerden om 430 ondernemingen (20 miljoen).

Koplopers uit ons gebied waren textielreus Zeeman (8,7 miljoen, Alphen), transportbedrijf Breewel (1,7 miljoen, Mijdrecht) en decoratiebedrijf Edelman (1,5 miljoen, Reeuwijk). Welke bedrijven wel of geen steun terug dreigen te moeten betalen, is niet bekend.

Een reden voor de vertraging kan zijn dat werkgevers nog wachten op een benodigde derden of accountantsverklaring. "Als je de aanvraag indient kun je aangeven dat je hier nog mee bezig bent. Je krijgt dan nog 14 weken om dit af te ronden", laat het UWV weten.