Bij de aanleg van de Máximabrug is daadwerkelijk vervuilde grond gebruikt, blijkt uit onderzoek. Alphen kijkt of er maatregelen nodig zijn.

Het gaat om het goedje thermisch gereinigde grond (TGG). Er is bij de aanleg van de brug 100.000 kubieke meter van dit spul gebruikt als ophoogmateriaal in de landhoofden, dat zijn steunpunten van de brug in de oever.

Maar TGG bevat wellicht voor het milieu schadelijke verontreinigingen. Toen dit bekend werd, liet Alphen de grond onderzoeken. Nu blijkt dat het spul 'op enkele plekken is teruggevonden waar het niet direct verwacht werd en/of toegepast had mogen worden'. Het gaat aan de noordkant om het fietspad en de paardenwei, waarover omwonende Nico van Remundt onlangs nog zijn zorgen uitte, en aan de zuidkant ten oosten van het talud.

Bij twee van de vijf monsters voldoet de samenstelling van dit goedje niet. Het spul heeft de omgeving beperkt beïnvloed, aldus de gemeente. "De grond onder de TGG is licht verontreinigd, het grondwater plaatselijk sterk, maar voornamelijk licht." Ook is het oppervlaktewater niet aangetast.

Om precies in beeld te krijgen waar het spul allemaal gebruikt is en of maatregelen als sanering nodig zijn, is verder onderzoek nodig. Het gemeentebestuur vraagt de raad daar 150.000 euro voor beschikbaar te stellen.