Met Rijkswaterstaat vindt ook demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) dat het vanaf komende maandag negen dagen afsluiten van de A12 tussen het knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug de beste oplossing is voor het grootscheepse wegonderhoud.

Ze schrijft dat dit weekeinde in uitgebreide antwoorden op een lange reeks van dertien schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) over het tijdelijk dicht doen van deze verkeersader dwars door het Groene Hart.

Dit voorjaar bleek er al zoveel schade aan het asfalt te zijn, ook na noodreparaties vorige winter en schademeldingen van weggebruikers, dat snel ingrijpen met een volledige afsluiting noodzakelijk bleek. Daarbij zijn overigens alle effecten voor hinder, veiligheid en onderliggend wegennet berekend, aldus de minister.

Bij deze aanpak kan volgens haar in een kortere tijdsperiode meer werk worden verzet, want alles hoeft maar één keer op- en afgebouwd te worden, is de hinder voor de weggebruiker het kortst en kan de verkeersveiligheid voor iedereen beter worden gegarandeerd.

Onvermijdelijke reistijden

Aanvankelijk waren de werkzaamheden een maand eerder gepland, maar vanwege de ingrijpende opknapbeurt van de N228 tussen Gouda en De Meern zijn die verschoven. Verwacht wordt dat de extra reistijd in de spits toch nog kan oplopen tot zestig minuten, 'al kan de praktijk altijd anders uitvallen'.

Niettemin is het onvermijdelijk dat er door de negendaagse afsluiting van de A12 langere reistijden op het onderliggend wegennet zullen ontstaan, meent de minister. Daarom wordt er met verkeersregelaars, motoren, borden en tekstkarren geprobeerd de verkeersdrukte op te vangen en in de gaten te houden.

Dat gemeenten bezorgd zijn over de grootschalige werkzaamheden begrijpt Barbara Visser. Nader overleg met de regio en grote bedrijven leidde echter tot de conclusie dat afsluiting eind september de beste optie is. Belangrijke omrijroutes zijn dan ook vrij van wegwerkzaamheden.