Er is geen enkele reden om de geplande bouw van zeven woningen op het grasveldje naast de Alphense Swaenswijkbrug af te blazen.

Tot dit oordeel komen burgemeester en wethouders na bestudering van de bezwaren die afgelopen voorjaar tegen het voornemen zijn ingediend. De kern van die bezwaren was dat er wéér een stuk groen in de binnenstad zou verdwijnen, je het doorkijkje naar de Oude Rijn zou verliezen en dat extra woningen ook voor extra verkeer zouden zorgen. Omwonenden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid.

Volgens het college blijven het groene karakter van het buurtje en het zicht op de Oude Rijn voldoende in tact. Over de verkeersafwikkeling in de Prins Hendrikstraat maakt het stadsbestuur zich geen zorgen.

Deze krant meldde eerder dat een groep omwonenden minstens 150 handtekeningen van tegenstanders van woningbouw had opgehaald. Hoewel grotere raadsfracties als CDA en VVD tegen de woningbouw waren, bleek een meerderheid van de raad in februari vóór.

Burgemeester en wethouders benadrukken dat het bouwplan kleiner uitpakt dan een eerder plan. Dat ging uit van tien woningen. Volgens het college bestaat al jaren het voornemen om naast de brug te bouwen.