De twintigste en laatste editie van het Torenschuddersfeest in Nieuwkoop gaat op zaterdag 11 september tóch door. Aanvankelijk had de organisatie teleurgesteld laten weten het feest af te blazen, omdat de organisatie zou moeten opdraaien voor de beveiligingskosten.

Bij de negentien voorgaande edities werkten hulpverleners belangeloos mee; ze zagen deze avond als een mooie oefening. Maar dat mocht dit jaar niet meer, vanwege de aangescherpte regels van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Daarop gooide de organisatie de handdoek in de ring. "De eisen die gesteld worden aan het organiseren van een dergelijk evenement zijn inmiddels zo streng en buitenproportioneel, dat het ons bijna onmogelijk wordt gemaakt om het Torenschuddersfeest te organiseren", aldus mede-organisator Ton van den Belt.

Nu komt het bestuur op die beslissing terug. Woensdag vond een gesprek plaats tussen Van den Belt, SBN-gemeenteraadslid Ines de Ridder en een ambtenaar van het Verenigingenloket. Uitkomst daarvan is dat de gemeente Nieuwkoop zelf de kosten betaalt voor de inzet van de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en duikers.

Getest

Vanwege coronamaatregelen wordt een deel van het terrein van Tijsterman afgezet; de bezoekers van het Torenschuddersfeest kunnen daar, mits ze getest zijn, van het feest genieten.

Ook zijn bootjes welkom tijdens dit festijn, zonder dat Van den Belt en de andere vrijwilligers zich hier zorgen over hoeven maken: "De schippers van die bootjes en boten dragen de verantwoordelijkheid voor hun passagiers.'' Op 2 augustus is er nog een laatste bijeenkomst tussen Van den Belt en de gemeente Nieuwkoop, maar dat lijkt niet meer dan een formaliteit.

Het is de laatste editie van het Torenschuddersfeest. Vanwege de negatieve effecten op de natuur in het Nieuwkoopse plassengebied krijgt de organisatie geen vergunning meer voor het afsteken van vuurwerk. "Van de 20ste en laatste editie maken we de beste editie", belooft Van den Belt.