Omdat Bodegraven-Reeuwijk in zwaar weer verkeert, vergadert de gemeenteraad woensdag over bezuinigingsmaatregelen.

Een daarvan is een voorstel om het gebruikersdeel van de rioolheffing af te schaffen en de kosten daarvan neer te leggen bij vastgoedeigenaren. Woningcorporatie Mozaïek Wonen en de Woningbouwvereniging Reeuwijk maken zich daar grote zorgen over.

Als het gebruikersdeel wordt afgeschaft en vastgoedeigenaren opdraaien voor de kosten, scheelt dat administratiekosten en hoeft de gemeente minder vaak kwijtschelding te verlenen. Dit zou een besparing van 111.000 euro op kunnen leveren.

Volgens directeuren Ron de Haas (Mozaïek Wonen) en Esther van Beelen (Woningbouwvereniging Reeuwijk) heeft dit plan echter grote gevolgen voor woningcorporaties die de kosten niet door kunnen berekenen.

In een brief leggen zij uit dat dit ten koste gaat van investeringen in nieuwbouw en verduurzaming en in huurmatiging. Ook druist het voorstel in tegen het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt en Bodegraven-Reeuwijk zou hiermee de enige gemeente in de regio zijn die het gebruikersdeel neerlegt bij de eigenaren. Zij roepen daarom de raad op om tegen het voorstel, waar ook het college geen voorstander van is, te stemmen.