Een deel van het bosgebied Ghoybos in Oud Ade wordt verkocht aan het naastgelegen hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep. Hierdoor kan dat bedrijf haar activiteiten uitbreiden.

Op het te verkopen terrein staan geen bomen, maar het bos kan zich aan deze kant dus nauwelijks meer verder uitbreiden. In 2015 werd de gemeente Kaag en Braassem eigenaar van het Ghoybos, met een zak geld als bonus voor het onderhoud van het bos. Binnen twee jaar is 37 procent van alle bomen gekapt en het was de bedoeling, dat er meer biodiversiteit zou komen in dit bosgebied.

Het gemeentebestuur verkoopt nu dus een groot stuk grond aan het hoveniersbedrijf voor 312.000 euro. Dit terrein wordt toegevoegd aan de tuin bij de woning aan de Hofdijklaan 73 en kan gebruikt worden voor uitbreiding van het bedrijf. Als tegenprestatie gaat Van Ginkel zorgen voor 'duurzame vegetatie'.

Ook heeft het bedrijf toegezegd om 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt' in het Ghoybos aan het werk te zetten. En komt er een 'boswachter' om het bos schoon, heel en veilig te houden. Dat gebeurt volgens het college van burgemeester en wethouders 'in samenspraak met de andere 'bewoners' van het bos'.