Omwonenden van de Kleienburg in Bodegraven verzetten zich tegen plannen om een voetgangersbrug in het Broekvelderpark te slopen. Ze zijn een petitie gestart om de brug te behouden, die is al zo'n tweehonderd keer fysiek en digitaal ondertekend.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil dit najaar twee bruggen in het Broekvelderpark - bij de Zwaluw en het Kort Land - renoveren. In een brief aan omwonenden laat zij weten dat vanwege "nut, noodzaak, kosten, afstand en ligging" is besloten de brug bij de Kleienburg niet te vervangen en te verwijderen. Dat besluit leidt tot woede en verbazing bij omwonenden.

Volgens hen wordt de brug regelmatig gebruikt door ouderen, wandelaars, bewoners van Siloah, hondenbezitters, leden van de tennisverenigingen en kinderen. "Voor hen wordt het aanmerkelijk moeilijker en zelfs onmogelijk om gebruik te maken van het wijkpark", zegt Piet de Rooij. Het steekt hem en andere omwonenden er niet met hen is overlegd over het verwijderen van de brug.

Ook het CDA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de brug. De fractie vraagt het klopt dat de voetgangersbrug nog in goede staat is en zo ja, of het college wil overwegen de brug (voorlopig) te behouden.