Het college van burgemeester en wethouders in Oud Ade staat positief over een hondvriendelijk vakantiepark met hondentrainingscentrum. Het park komt waarschijnlijk aan de Hofdijklaan.

Nu is er op dat terrein al een recreatiepark en worden er caravans gestald. De eigenaren willen er echter 36 recreatiewoningen van 60 vierkante meter neerzetten. Bij iedere woning komt dan ook een aanlegplaats. Hondeneigenaren zijn welkom om daar te recreëren.

Ook andere hondenbezitters kunnen in de toekomst gebruikmaken van het hondentrainingscentrum. Dat is prima, zo vindt het college, maar de buitentrainingsvelden van het hondentrainingscentrum moeten dan wel naast het Ghoybos komen.

Ook moeten de initiatiefnemers toestemming aan de provincie Zuid-Holland vragen om een extra ontsluitingsweg aan te leggen op de Hofdijklaan. Om dit allemaal mogelijk te maken, worden kassen gesloopt en mogen er in de toekomst geen caravans meer gestald worden. De hondentrainingsvelden worden zo'n 700 vierkante meter groot.

Wanneer die velden bij het Ghoybos komen, zal dat zorgen voor minder overlast voor omwonenden, zo is de verwachting. Hoe de initiatiefnemers ervoor kunnen zorgen dat er geen hondenpoepoverlast komt, is nog niet bekend.