De aanleg van de drie duikers in de Gouwepolder bij Boskoop is deze week na vijf jaar afgerond. De duikers moeten wateroverlast verminderen. Ze staan op palen die 18 tot 24 meter de grond in gaan.

"Wateroverlast is niet altijd te voorkomen, maar dit is een hele verbetering", vindt Sjaak Langeslag van hoogheemraadschap Rijnland.

"Dankzij duikers aan de Halve Raak, Insteek en Rijneveld is er nu een directe watergang van bijna 2 kilometer naar het gemaal. Bovendien is er gebaggerd, zodat water uit het noorden van de Gouwepolder beter weg kan naar het zuidelijker gelegen gemaal."

Kwekers gaven eerder een symbolische gele kaart aan het waterschap, omdat de wateroverlast in hun ogen maar niet werd aangepakt. Zo liepen in 2018 veel bedrijven onder. Waterschap Rijnland erkent niet klaar te zijn. Polders Spoelwijk, Koetsveld, Randenburg-Gouwedreef en Berkenbroek kennen diverse waterpeilen en hebben onderling te lage scheidingen.

Voor de duikers moesten wegen lang dicht, zoals onlangs het Rijneveld in Boskoop voor vijf maanden. Vrachtverkeer moest omrijden. Voor de kwekers was dit ingrijpend, beseft Rijnland.