Alphenaren moeten voortaan een afvalpas gebruiken om pmd-afval (plastic, metaal en drinkpakken) weg te gooien. Er wordt te veel restafval in zeventig van de honderdveertig plastic containers gegooid en daarom gaan deze zeventig nu op slot.

In de afgelopen weken ontstond op sociale media discussie onder inwoners. Voorheen was de pmd-container namelijk gewoon open. Meerdere mensen waren verbaasd of geërgerd. Sommigen vermoedden zelfs dat dit een opmaat was naar registratie van persoonsgegevens of betalen voor het aangeboden afval.

Volgens een woordvoerder van de gemeente werd restval vooral in de plastic containers gegooid rond de hoogbouw en bij 'specifieke dumplocaties'.

De gemeente heeft in 2017 alleen de ondergrondse containers voor het restafval van een toegangscontrole voorzien. "Zo voorkomen we afvaltoerisme uit omliggende gemeenten en dat mensen bedrijfsafval in de ondergrondse restafvalcontainers storten", vertelt de woordvoerder van de gemeente. De bakken voor pmd bleven gewoon zonder afvalpas bruikbaar.

'Restafval werd bewust of onbewust in verkeerde container gegooid'

De laatste paar jaar bleek dit pmd-afval niet meer zo 'schoon' te zijn. "Restafval werd bewust of onbewust in de ondergrondse pmd-container gegooid'', vertelt de woordvoerder. "In de praktijk bleek dat sommige inwoners die de afvalpas waren vergeten, kwijt waren of anderszins, hun restafval in de pmd-container deden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.''

Zo'n partij vervuild plastic afval wordt dan namelijk door verwerker Cyclus afgekeurd en gaat alsnog de verbrandingsoven in. De gemeente moet voor het te verbranden afval veel extra geld betalen.

Alphen verwacht dat mensen door het activeren van de toegangscontrole beter opletten wat ze doen. Bij de recente verwerkingsrondes van pmd-afval had de wijziging al resultaat. Bijna alle partijen pmd werden goedgekeurd.