Jongeren krijgen van de gemeente Alphen aan de Rijn extra culturele en bewegingsactiviteiten aangeboden om de coronacrisis door te komen. Het gemeentebestuur van Alphen geeft het jeugd- en cultuurcollectief Boost extra geld.

Eenzaamheid is een groter wordend probleem in de huidige coronacrisis, stelt wethouder Gert-Jan Schotanus.

De landelijke overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld en Alphen wil dat steken in extra activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen. "Het moet vooral fysiek en laagdrempelig zijn", onderstreept Schotanus.

De financiële injectie van 57.000 euro is vooral bedoeld om de jongeren op te zoeken en ze naar de juiste activiteit of instelling te krijgen. De jongerenwerkers zijn het eerste aanspreekpunt.