De gemeente Alphen aan den Rijn denkt na over proeven met autoluwe of -vrije straten bij ingangen van scholen. Volgens raadslid Vanessa Scholtens (CDA) wordt nog te vaak de auto gepakt als de kinderen naar school moeten.

Dat toont recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland ook aan: zes van de tien kinderen worden met de auto naar de basisschool gebracht. Zoveel auto's bij de schoolpoort maakt de situatie voor kinderen niet veiliger.

Daarom breekt Scholtens een lans voor autoluwe of -vrije straten. Dat hoeft niet meteen de hele straat te zijn. "Maar kijk in ieder geval of je tijdelijk of permanent de ingang van de school autovrij kunt maken. Het gaat puur om de breng- en haaltijden. Je hoeft een straat niet volledig af te sluiten."

Net als een overgrote meerderheid in de gemeenteraad vindt ook verkeerswethouder Kees van Velzen (CDA) het idee de moeite waard om uit te testen. "Ik zou niet meteen met alle scholen hierover gaan praten. Bij de een is de problematiek wat nijpender dan bij de ander. En er is een verschil tussen een streekschool en een wijkschool."

Van Velzen vindt het wel lastig dat de ouders vaak zelf de 'veroorzaker' zijn. "En vaak wil een school zo'n autovrije zone wél en de omliggende buurt níet. Daarom moeten we bij zo'n proef met school én buurt in gesprek. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we het fenomeen tegengaan dat ouders aan komen racen, hun kind bij school dumpen en haastig wegrijden."

De motie van Scholtens wordt niet ondersteund door de VVD. Anouk Noordermeer: "Ik wil niet het beeld krijgen dat overal straten worden afgesloten. Het zou verschrikkelijk zijn als overal auto's zouden worden geweerd." Dat is volgens CDA'er Scholtens ook niet de bedoeling.