Een petitie met het plan voor een tunnel op de kruising van de Gemeneweg en de Dorpsstraat in Hazerswoude is door 1.067 mensen ondertekend. De werkgroep Natuurbehoud Groenpoort biedt de petitie donderdagavond aan de Alphense raad aan.

In die vergadering moet een besluit worden genomen over het verkeersplan Hazerswoude-Dorp.

Vrijwel alle insprekers bij de vorige week gehouden commissievergadering wezen de politiek erop dat naar hun mening alleen een tunnel in de provinciale weg N209 het dorp echt van de overlast en files kan verlossen. De petitie van de werkgroep Groenpoort bevestigt dat nog eens.

Verscheidene raadsfracties hebben het college gezegd dat Alphen aan den Rijn nu al een studie moet gaan doen naar de uitwerking van dat tunnelidee. Wethouder Kees van Velzen (Verkeer) heeft beloofd om de wens van Alphen aan den Rijn bij gedeputeerde Floor Vermeulen (Verkeer) neer te leggen. Een tunnel ontwerpen en bouwen kost wel vijftien tot twintig jaar, waarschuwde de wethouder.

Of het verkeersplan voor Hazerswoude voor de kortetermijnmaatregelen nog ingrijpend verandert, is niet duidelijk. Van Velzen heeft al wel het idee van dubbele rijstroken in de N209 aan de zuidkant van het dorp laten varen. Met alleen een turborotonde ter hoogte van de wijk Weidelanden kan het verkeer al voldoende doorrijden, is de verwachting.

Of de Weidelandenlaan, de wijkontsluitingsweg voor Hazerswoude-zuidwest, gehandhaafd blijft, is echter onduidelijk. Veel bewoners in dat gebied zijn er faliekant tegen omdat ze veel meer verkeer en daarmee overlast verwachten. Maar er lijkt een raadsmeerderheid te zijn die zo'n weg toch wel nodig vindt om de Dorpsstraat-west te ontlasten. Wel is geopperd de weg verder van de wijk te leggen en deze met bijvoorbeeld groenstroken en een aarden wal te "verstoppen".