Wethouder Erik van Zuylen (duurzaamheid, GroenLinks) wil niet nu al beloven dat er geen windmolens komen bij Aarlanderveen.

"Het zou niet eerlijk zijn dat nu al voor Aarlanderveen te doen. Dat verhoogt meteen de druk op mogelijke andere plekken voor windturbines", zei Van Zuylen deze week bij een webinar van Holland Rijnland.

Het samenwerkingsverband van veertien gemeenten in de regio's Alphen aan den Rijn en Leiden lanceerde onlangs een kansenkaart voor het plaatsen van windmolens en bouwen van zonneparken.

De afspraak met het Rijk is dat er in het gebied van Holland Rijnland 45 tot 70 hoge windmolens (hoger dan 200 meter) of zo'n 2.000 voetbalvelden aan zonneparken moet komen. Daarvoor heeft de regio tot 2030 de tijd voor. Het ligt voor de hand dat wordt gekozen voor een mix van windmolens en zonneparken (dan veranderen bovengenoemde cijfers).

Gemeenten in overleg met inwoners over locatie turbines

Waar die turbines en zonnepanelen het beste kunnen komen, daarover gaan gemeenten als Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem de komende maanden met hun inwoners in discussie.

Onlangs verscheen er op sociale media een animatie van hoe windmolens bij Aarlanderveen eruit zouden zien. Dat is voor (een aantal) inwoners een schrikbeeld. Daarom kreeg Van Zuylen de vraag of de polders rond Aarlanderveen alvast kunnen worden uitgesloten, maar dat wil hij niet.

Zo'n uitzondering is volgens de wethouder al wel gemaakt voor de Nieuwkoopse Plassen en het Zaanse Rietveld aan de N11 bij Alphen aan den Rijn. Elders langs de N11 ziet Alphen juist ruimte voor meer windmolens en zonneparken. Ook de omgeving van containerhaven Alpherium is in beeld.

Alphen aan den Rijn gaat niet alleen online praatsessies met inwoners houden over opwekken van schonere energie; zij kunnen ook enquêtes invullen. De resultaten worden opgenomen bij het maken van de Regionale Energie Strategie (RES).