De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, heeft de loftrompet gestoken over het Groene Hart. Ze noemt de regio "van groot belang als recreatief uitloopgebied voor miljoenen inwoners van de Randstad".

Dat schrijft zij in een Kamerbrief over de Nationale Omgevingsvisie. Hierin staan de keuzes voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap en natuur. Het Groene Hart is één van de gebieden die het Rijk als 'Omgevingsvisiegebied' ziet.

Volgens Ollongren is het Groene Hart ook van belang voor de voedselproductie, het vasthouden van zoet water, de productie van energie en de verkoeling van omliggende steden.

Bovendien roemt de D66-minister het landschap, dat volgens haar een belangrijke cultuurhistorische waarde heeft en een kraamkamer is voor bijvoorbeeld weidevogels.

Zorgen zijn er echter ook: zo staat het Groene Hart onder druk door de grote woningbehoefte en het verkeer dat woningbouw met zich mee zal brengen, en moet het gebied vernatten in de strijd tegen bodemdaling. Dat vraagt een andere manier van landbouw en het opwekken van duurzame energie.

Ollongren ziet ook dat het gebied 'verdoost' en is er sprake van teruglopende biodiversiteit en problemen rond stikstof.