De gemeente Alphen aan den Rijn gaat met Staatsbosbeheer (SBB) zaken doen om de nieuwbouwwijk Westvaartpark en het voorziene station Hazerswoude-Rijndijk mogelijk te maken.

Op de plek van de toekomstige wijk met station naast de Gemeneweg staat nu een bos dat wordt gebruikt voor de houtproductie en eigendom van SBB is. Een deel van dit bos moet worden gekapt om plek te maken voor de nieuwbouwwijk Westvaartpark. Er komen zo'n driehonderd woningen.

Naast vogelreservaat De Wilck bij Hazerswoude-Dorp kwam 9 hectare land van een boerenbedrijf te koop. Het biedt de kans om het vogelreservaat flink uit te breiden. Alphen beloofde deze grond voor SBB aan te kopen en door te leveren. Hierdoor kan het verlies aan groen worden gecompenseerd.

Ook gaat SBB bos aanplanten op gronden in Leidschendam en Delft. Andersom zal er 5 hectare grote bos naast de Gemeneweg worden gekocht. Burgemeester en wethouders verwerken deze aankoop nu in de exploitatieopzet van de wijk Westvaartpark.

Voor het station en de wijk moeten de Rijndijkers nog een poos geduld hebben. De Rijksoverheid beslist eind november of en hoeveel zij bijdraagt aan verbetering van de spoorlijn Leiden-Utrecht. De wijk zelf kan pas worden gebouwd als het beroep van omwonenden bij de Raad van State is afgehandeld.