In Alphen werden er 270 boetes uitgedeeld tussen 23 maart en 28 juni. Hiermee stond de gemeente in de top tien van Nederlandse gemeenten met het hoogste relatieve aantal boetes. Na 28 juni zijn er maar vijf boetes uitgedeeld. De handhavers gaan eerder in gesprek, laat de gemeente weten.

Op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) bracht RTL Nieuws in kaart hoeveel coronaboetes er per gemeente zijn uitgedeeld. Hieruit blijkt dat de ene gemeente de afgelopen maanden veel strenger heeft opgetreden tegen inwoners dan de andere gemeente.

Aan het begin van de coronacrisis zette de gemeente Alphen stevig in op het handhaven van de maatregelen, dit vanuit het belang van de volksgezondheid. Dit werd niet in alle omliggende gemeenten gedaan, wat volgens een woordvoerder van de gemeente het verschil kan verklaren.

"Je ziet dat het per gemeente en per kern sterk verschilt hoe goed men zich aan de maatregelen houdt. Met name in de beginperiode waren er een aantal plaatsen in Alphen aan den Rijn waar mensen zich minder goed hielden aan de maatregelen."

Maar toen we in een andere fase terechtkwamen en het aantal nieuwe besmettingen per dag verminderde, veranderde ook de aanpak. "Waar onze aanpak zich in de eerste instantie richtte op correct handhaven, is die steeds meer verschoven naar het gesprek aangaan", licht een woordvoerder van de gemeente toe. "Zo gaat de politie ook te werk. Dit roept minder weerstand op en heeft inmiddels meer effect dan boetes uitdelen."

Er wordt nog wel steeds gecontroleerd op de maatregelen die in de noodverordening staan. De gemeente zet momenteel voornamelijk in op goed informeren en preventie van meer coronabesmettingen. "Daarnaast zetten we extra capaciteit in op het handhaven. Punten van aandacht zijn bijvoorbeeld de groepsgrootte bij samenkomsten en de maatregelen in de horeca en sport."