De besluitvorming rondom de sluiting van de huisartsenpost bij het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Het bericht over de sluiting in de nacht van de huisartsenpost in Alphen werd afgelopen januari bekendgemaakt. Hierdoor zouden Alphenaren vanaf januari 2021 alleen nog terecht kunnen in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Het bestuur van de Samenwerkende Huisartsenpost Rijnland legde in een brief aan de gemeente uit dat het als een organisatie verder wil. "Daardoor kunnen we slagvaardiger optreden in de regio en hebben we een stevigere basis in onze ondersteuning", aldus het bestuur.

Het bestuur laat weten dat door de coronacrisis de vorming van een regiovisie op acute zorg later dit jaar wordt opgepakt. De werkzaamheden rondom de spoedzorg in de nacht worden uitgesteld tot 2021.