De parkeernormen van Alphen aan den Rijn zijn verouderd en worden daarom opnieuw vastgesteld. De nieuwe normen hebben als gevolg dat nieuwbouwprojecten sneller gerealiseerd kunnen worden.

De parkeernormen voor de gemeente Alphen aan den Rijn zijn voor het laatst in 2014 vastgesteld. De afgelopen jaren is er flink gebouwd in Alphen. Bestemmingen van gebouwen en voorzieningen zijn gewijzigd. Hierdoor verandert de vraag naar parkeerplaatsen. Om die reden worden de Alphense parkeernormen gewijzigd.

Bij het vaststellen van de nieuwe parkeernormen was het doel om voldoende bruikbare auto- en fietsparkeerplaatsen te hebben. Hierbij is ook rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals de deelauto en de elektrische auto.

De oude normen waren gebaseerd op de prijs van een woning. Dat gaat veranderen: "De nieuwe parkeernormen zijn opgesteld op basis van gebruiksoppervlak en eigendom van de woningen met de bijbehorende gegevens over het autobezit", zo licht de gemeente toe. "De nieuwe normen sluiten beter aan op de praktijk en maken nieuwe bouwplannen beter mogelijk."

Aantal plaatsen vastgelegd in parkeereis

In de nieuwe nota wordt geregeld hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn voor auto’s en fietsen bij nieuwe gebouwen en voorzieningen.

"Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen wordt vastgelegd in een parkeereis. Dit moet voorkomen dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat waardoor er verkeer- en parkeeroverlast ontstaat. De parkeernormen zijn dus niet bedoeld om het autobezit te verlagen. Daarvoor zal apart parkeerbeleid nodig zijn."

Later dit jaar zal een discussie plaatsvinden over parkeren in het centrumgebied.