De gemeente Alphen aan den Rijn wil voor senioren een woonomgeving scheppen waardoor zij veilig en langdurig zelfstandig kunnen wonen. Als pilot heeft de gemeente daarom locatie Bospark ingericht.

Wethouders Gerard van As (Wonen) en Han de Jager (Zorg) zijn met een plan gekomen om woonzorgcomplexen in de hele gemeente te initiëren. Deze complexen verrijzen in een woonservicegebied met allerlei voorzieningen voor zorg, welzijn, ontmoeting en ondersteuning voor senioren. Op locatie Bospark zal als pilot een eerste complex komen.

Sinds het verdwijnen van het traditionele bejaardentehuis hebben senioren enkel de optie om zelfstandig te wonen. Pas als zij zeer intensieve zorg nodig hebben, geïndiceerd door artsen en zorginstanties, mogen zij naar een verzorgingshuis.

Uit onderzoek blijkt dat in Alphen aan den Rijn behoefte is aan veel meer seniorenwoningen dan er zijn. Vandaar dat de gemeente zich voorneemt om meer woonservicegebieden in te richten en daar woonzorgcomplexen te bouwen, aldus Van As.

"Er wordt hiervoor samenwerking gezocht met externe partijen zoals zorgaanbieders, verhuurders, investeerders en beleggers, experts en toekomstige bewoners."