Sinds 2013 is het percentage jongeren in de leeftijdscategorie dertien tot en met zestien jaar dat alcohol drinkt, sterk gedaald in Alphen aan den Rijn. Dat blijkt uit een meting van het GGD Hollands Midden in het najaar van 2019.

De meting werd uitgevoerd onder 13.000 jongeren in de regio. In Alphen aan den Rijn daalde het percentage alcohol drinkende jongeren van 33 procent in 2013 naar 21 procent in 2019.

Ook het aantal rokende jongeren is minder geworden dan in 2013: van 25 procent naar 7 procent.