De hefbrug in Boskoop is van 12 juli tot en met 8 augustus geheel afgesloten wegens onderhoudswerkzaamheden.

De provincie Zuid-Holland voert de werkzaamheden uit in de hoop dat er tot 2024, als er planmatig onderhoud plaatsvind, geen werkzaamheden meer nodig zijn.

Voor fietsers en voetgangers ligt er tijdens de werkzaamheden een pontonbrug. In het weekend van 18 en 19 juli kan er niet gevaren worden bij de hefbrug. Daarvoor en erna zijn er elke 24 uur vijf doorvaartmomenten.

Tijdens deze momenten wordt de pontonbrug naar de kant gedraaid, zodat het vaarwegverkeer kan passeren. Deze tijden zijn 6.00 tot 6.30 uur, 10.45 tot 11.45 uur, 14.45 tot 15.45 uur, 19.00 tot 19.30 uur, 23.00 tot 23.30 uur.

De bestaande kooiladders worden vervangen en er worden veiligheidshekjes aangebracht. Ook worden de hijs- en neerhaalkabels vervangen. Daarnaast wordt op een aantal plekken een beschermende laag aangebracht om materiaalafname door roestvorming te voorkomen. Tot slot wordt de achterzijde van het beweegbare deel van de brug gerepareerd.