GO! voor jeugd, die jeugdhulp uitvoert in de gemeentes Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem, heeft financiële hulp nodig om de zorg op peil te houden.

Voor de uitvoering van hun taken ontvangt GO! voor jeugd een bijdrage van de gemeente. Dit komt neer op een vast bedrag van 20 miljoen euro per jaar.

Sinds het ingaan van het vierjarig contract met GO! voor Alphen en Kaag en Braassem op 1 januari 2018 is er een transformatie in gang gezet. Het uitgangspunt was om de jeugdhulp te demedicaliseren en te normaliseren, maar deze transformatie verloopt niet volgens plan. Er zijn namelijk verschillende ontwikkelingen waardoor het huidige budget niet voldoende is voor GO! om deze transformatie door te trekken.

De langzamer dan geplande transformatie, in combinatie met de grote druk op de lokale jeugdhulp, zorgt ervoor dat GO! de kosten hiervoor niet binnen het eigen budget kan opvangen. Daarom wordt er aan de gemeenteraad voorgesteld om ruim 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor extra lasten voor GO!.

Daarbij wordt ook gevraagd om het beschikbaar stellen van de 310.000 euro (van in totaal 3 miljoen euro) voor incidentele investering Preventie te verschuiven naar 2020 in plaats van 2021. Met dit geld wordt onder andere aandacht besteed aan preventie in wijken waar veel vechtscheidingen voorkomen en om groepsaanbod aan te kunnen blijven bieden.