De Alphense woningcorporaties Woonforte en Habeko kunnen gewoon een reguliere huurverhoging doorvoeren. Daar heeft de gemeente niets over te zeggen, zo meldt wethouder Gerard van As. Een aantal politieke partijen is het daar niet mee eens.

Tijdens de behandeling van een aantal op zichzelf staande moties in de Alphense gemeenteraad op vrijdagavond 29 mei werd door de SP aangekaart dat een huurverhoging in de coronacrisis erg zuur is.

"De klappen door de crisis vallen nu, er zijn mensen die geen fatsoenlijk eten kunnen kopen", aldus fractievoorzitter Iris van de Kolk. "Wij willen graag dat per 1 juli geen verhoging wordt doorgevoerd."

Een extra argument is dat de Alphense corporaties tegen het beleid van hun overkoepelend orgaan Aedes ingaan. Aedes heeft haar leden gevraagd om geen verhoging door te voeren. De SP riep daarom het college van burgemeester en wethouders op om gesprekken aan te gaan met de directies van Woonforte en Habeko.

Wethouder Van As meldde dat beide corporaties in hun recht staan en dat zij de verhoging met de huurdersorganisaties hebben besproken. "We moeten en kunnen ons als gemeente hier niet mee bemoeien. Het gaat om een eigen verantwoordelijkheid van Woonforte en Habeko."

De motie werd verworpen met SP, VVD, RGL en BA voor en de andere partijen tegen.