De gemeente Alphen aan den Rijn gaat toch akkoord met voorbereiding voor de nieuwbouw op een aantal onorthodoxe locaties, zoals Klompenmaker, GHL Bospark, Asfaltcentrale, parkeerterrein Oudshoorn en parkeerterrein ARC.

Van de zes voorgestelde locaties had wethouder Gerard van As, tot genoegen van de meeste politieke partijen, er één teruggetrokken. Aan de Saffierstraat wordt geen appartementencomplex gebouwd. De andere vijf locaties kunnen rekenen op steun van een raadsmeerderheid, ondanks een aantal protesten.

Zo heeft GroenLinks moeite met de locatie Klompenmaker, omdat een aantal bomen en een trapveldje moeten sneuvelen. "Seniorenwoningen zijn erg belangrijk en er zijn vrijwel geen geschikte locaties", legde Van As uit, die deze locatie niet af wilde voeren en de raad hierin aan zijn zijde vond.

Verschillende partijen zien problemen bij de ontwikkeling van het grote parkeerterrein van voetbalclub ARC tot woonwijk met een parkeergarage eronder. De partijen vragen zich af hoe ARC'ers dan moeten parkeren tijdens de bouwwerkzaamheden en hoe het zit het met lichtmasten en geluiden van het voetbal. Van As: "Het gaat hier wel om een flink aantal sociale- en middenhuurwoningen. Natuurlijk gaan we het parkeren dan goed regelen."

De uitbreiding bij Oudshoorn en tijdelijk of permanent bouwen op het terrein van de voormalige Asfaltcentrale langs de Heijmanswetering stuitte niet op problemen.

Nu de onorthodoxe locaties zijn goedgekeurd door de raad moet er verder onderzoek worden gedaan naar de gewenste woningbouw. Ook wordt verder gekeken of er binnenstedelijk elders nog een mogelijkheid is voor een aantal woningen, zo meldde de wethouder.