Ondanks tegenstand van de provincie Zuid-Holland wil de gemeente Alphen aan den Rijn verder gaan met voorbereidingen van een bouwlocatie aan de Noordrand. Er wordt een masterplan uitgewerkt waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

De locatie Noordrand in de polder langs de Heuvelweg is de beste mogelijkheid om op middellange termijn te bouwen. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is het daarover eens met wethouder Gerard van As. De gemeente staat met dit standpunt wel recht tegenover gedeputeerde Anne Koning, die pas na 2022 over deze locatie wil praten en dan alleen als er nieuwe cijfers zijn die dit nodig maken.

Er wordt een onderzoek gestart ondanks de tegenstand uit de provincie en tegenstand van de fractie van de VVD, die de locatie Noordrand wil afvoeren omdat de provincie tegen bouwen in de polder is. Zelfs de 'groene' fracties gaan in de plannen voor het onderzoek mee, omdat er iets moet worden gedaan aan de bestaande woningnood en omdat een onderzoek inzicht geeft.

Het is de bedoeling dat de locatie Noordrand een overgangsgebied wordt tussen de stad en het platteland. Er is veel ruimte voor water en ook voor alternatieve energieopwekking. De buurt wordt ontsloten voor autoverkeer richting de N207, verder ligt het in de bedoeling om fietspaden richting de Ambachtenbuurt aan te leggen. Daardoor wordt ook een recreatieve functie toegevoegd voor inwoners van de wijk Ridderveld.

De raad heeft donderdag besloten dat er een landschappelijk raamwerk komt voor de Noordrand. De mogelijkheden van de locatie worden uitgewerkt in een masterplan. Er komt een participatiestrategie en verschillende beleidsplannen, zoals verstedelijking en mobiliteit, worden bij de voorbereidingen betrokken.