Er worden nieuwe verkeersdrempels aangelegd bij de fiets- en voetgangersoversteekplaats op de kruising van de Noorderkeerkring met het Weteringpad. De drempels moeten de verkeersveiligheid verhogen. De werkzaamheden beginnen maandag.

In beide richtingen wordt op de rijbaan een drempel gemaakt om de maximale snelheid die daar geldt ook daadwerkelijk af te dwingen. Automobilisten moeten op deze plek 30 kilometer per uur rijden en voorrang verlenen aan fietsers van beide kanten.

De huidige drempels laten het verkeer onvoldoende afremmen. Na enkele maanden worden de maatregelen geëvalueerd. Als de drempels een positief effect hebben op het gedrag en de snelheid van het autoverkeer, dan worden deze ook aangelegd bij de oversteekplaats aan de Amerikalaan.

De werkzaamheden duren de hele week en zorgen voor hinder. Er blijft altijd een rijbaan open, zodat het verkeer niet hoeft om te rijden. Het verkeer wordt tijdens werktijden geregeld door verkeersregelaars. Buiten werktijden wordt het verkeer met een verkeerslicht geregeld.