De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dinsdag samen met woningcorporatie Woonforte, het Alrijne Ziekenhuis, verpleeghuis Oudshoorn,​ Stichting Driehoorne, het Scala College en het Hoogheemraadschap van Rijnland de intentieovereenkomst Duurzame warmte Planetenbuurt ondertekend.​

Daarmee is de​ volgende grote stap in het project Aquathermie gezet. Met dit project wordt warmte uit de Oude Rijn benut als duurzaam alternatief voor​ aardgas. Warmte uit het oppervlaktewater wordt in de zomer door een installatie​ opgeslagen in de bodem, om in de winter benut te worden als verwarmingsbron.

Door​ middel van een collectief warmtenetwerk kunnen alle organisaties, bedrijven en woningen in​ de Planetenbuurt gebruikmaken van deze verwarmingsbron.​

Grote kans van slagen

In de intentieovereenkomst staat onder andere omschreven welke vervolgstappen genomen​ moeten worden om het project tot een goed einde te brengen. Hierbij hoort bijvoorbeeld een participatietraject met de inwoners van de Planetenbuurt.

Zij worden uitgebreid geïnformeerd en krijgen de kans om advies te geven bij de uitvoering van het project.

De partijen waarmee de gemeente de intentieovereenkomst heeft ondertekend, zijn samen goed​ voor 70 procent van de warmtevraag in de Planetenbuurt. Om het project financieel mogelijk te maken, is subsidie nodig. De​ gemeente dient daarom namens de andere partners een aanvraag in voor een subsidie van​ het Rijk.