De gemeente Alphen aan den Rijn stelt 30.000 euro beschikbaar voor de aanpak van het centrum. Inwoners kunnen een plan indienen voor de invulling van deze verbetering. Het centrum moet onder meer groener worden.

Het betreft de pilot Alphen Centrum Begroot die op 1 februari van start is gegaan. Het is het eerste gebied waarin de gemeente werkt met een wijkbudget waarbij inwoners plannen kunnen insturen en met elkaar kunnen bepalen waar het geld aan uitgegeven wordt.

Alphen Centrum bestaat uit het stationsgebied, het winkel- en uitgaansdeel en de woonwijken Beerendrecht, Gouwsluis, het Groene Dorp en het Rode Dorp. Als de pilot succesvol verloopt, zullen er op dezelfde manier wijkbudgetten worden ingezet voor andere wijken.