De gemeente Alphen aan den Rijn heeft afgelopen week besloten om nog in januari alle handhavers van een bodycam te voorzien. Uit een evaluatie van een pilot in het najaar van 2019 blijkt namelijk dat handhavers zich veiliger voelen met een bodycam.

In de periode van 24 september 2019 tot en met 4 november 2019 heeft er een pilot met bodycams plaatsgevonden bij Team Toezicht en Handhaving en Team Inspectie. Het doel hiervan was om de veiligheid van de handhavers te waarborgen.

Uit de evaluatie blijkt dat "het dragen van een bodycam een positieve bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel van de medewerker zonder de privacy van de burger of handhaver in het geding is en dat het wenselijk is de bodycam op te nemen als standaarduitrusting van Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Alphen aan den Rijn".

In de afgelopen jaren is het geweld tegen handhavers toegenomen. Handhavers in Alphen hebben laten weten ook te maken te hebben met verbale en fysieke agressie bij het uitoefenen van hun functie.

Om de veiligheid van handhavers te kunnen blijven waarborgen, werd een pilot met bodycams in het leven geroepen. Hierbij werd aangegeven dat de bodycams vooral dienden als extra hulpmiddel wanneer de situatie uit de hand dreigde te lopen. Ook zou het zichtbaar dragen van bodycamera's een preventieve werking hebben.

Alle politiekorpsen in Nederland krijgen dit jaar bodycam

De bodycams maken alleen beeldopnamen als situaties uit de hand dreigen te lopen. In dat geval start de handhaver of toezichthouder de opname. De beelden worden maximaal 28 dagen bewaard en daarna verwijderd. Tenzij de beelden onderdeel worden van een klachtenprocedure, dan wordt de bewaartermijn verlengd.

De bodycamera's zijn uitvoerig getest door andere gemeenten en instanties. Minister Ferd Grappenhaus van Justitie en Veiligheid kondigde dit jaar aan dat alle politiekorpsen in Nederland dit jaar ook een bodycam krijgen.

In Alphen zullen er 28 bodycams worden aangeschaft, waarvan 26 worden toegevoegd aan de standaarduitrusting van Team Toezicht en Handhaving en twee bodycams beschikbaar worden gesteld voor Team Inspectie. Vanaf eind januari zijn de camera's beschikbaar.