Stichting Landschapsfonds Alphen heeft van Fonds Alphen een bedrag van 10.000 euro ontvangen voor de laatste toevoegingen aan een natuurgebied in de buurt van Kern en Zanen. De stichting is sinds 2014 bezig met de realisatie van het gebied.

Het natuurgebied, grenzend aan de camping Polderflora, is sinds 2014 in ontwikkeling. Het project, genaamd Project IJsvogel, is in samenwerking met Avifauna en de gemeente tot stand gekomen.

Een gedeelte van het natuurgebied is al klaar, maar om de laatste toevoegingen en aanpassingen uit te voeren, heeft Stichting Landschapsfonds Alphen een bijdrage gekregen van Fonds Alphen en omstreken.

"Deze bijdrage is heel uitzonderlijk", vertelt Joost van Beek, secretaris van Stichting Landschapsfonds Alphen. "De voorloper van Fonds Alphen, VSB Fonds, heeft eerder al een bijdrage van 20.000 euro geleverd aan het natuurgebied. We zijn er daarom ook erg blij mee."

Volgens de secretaris moet er nog werk worden verricht aan de educatieve inrichting van het gebied. "Het natuurgebied moet aantrekkelijk worden voor de jeugd, daarom zullen er diverse educatieve elementen terugkomen." Zo zal op het eilandje van Avifauna aan kinderen uitleg worden gegeven over de natuur en het landschap.

"Ook komen er bomen en struiken, ondiepe en diepe plassen, riet, bloemweides, een oeverzwaluwwand, krabbescheervelden, een observatiescherm, een bankje en ijsvogelnesten. Hiermee hopen we dat ijsvogels, de roerdomp en oeverzwaluwen komen broeden." Daarnaast zal er nog een brug en een pad worden aangelegd.

Naar verwachting is het natuurgebied op 13 mei helemaal af.