De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft donderdagavond de Beleidsnota Dierenwelzijn goedgekeurd.

In de nota zijn meerdere voorstellen opgenomen om het dierenwelzijn in Alphen aan den Rijn te verbeteren. Donderdagavond werden wel vier amendementen en een motie ingediend om enkele voorstellen in de nota aan te passen.

Zo liet wethouder Leo Maat (Dierenwelzijn) weten dat hij in gesprek wil gaan met tuincentra om de bedrijven ertoe te bewegen de verkoop van dieren op te geven. Een deel van de raad (VVD, CDA, RGL en WKB) wilde dit niet opnemen in de nota. Bij de stemming stemden achttien raadsleden voor en negentien tegen het voorstel.

Een meerderheid van de raad wil actiepunt 17 schrappen. Het ging daarbij om de invoering van een of meer vegetarische dagen per jaar in de kantines van de gemeente.

Ook werd gediscussieerd over het idee van het CDA om een volledig biologisch en duurzaam assortiment in de kantines aan te bieden. Volgens de wethouder ging het voorstel niet echt om dierenwelzijn, maar de gemeenteraad was het daar niet mee eens.

De wethouder was wel enthousiast over het opnemen van vervoer en opvang van in het wild levende dieren, een bijdrage in medische kosten voor huisdieren van inwoners met een smalle beurs en het stimuleren van sterilisatie of castratie bij zwerfkatten. De raad ging hierin met hem mee.