De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft zaterdagochtend geoordeeld dat burgemeester Liesbeth Spies juist heeft gehandeld inzake de afdracht van neveninkomsten.

Ook is een motie aangenomen om de lokale gedragscode aan de Gemeentewet aan te passen.

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat burgemeester Spies altijd heeft gehandeld conform de Gemeentewet. Daarin is precies opgenomen voor welke functies een burgemeester neveninkomsten af moet staan en tegen welk percentage.

De lokale Alphense gedragscode gaat wat betreft neveninkomsten verder dan de Gemeentewet, terwijl dat helemaal niet mag.

'Gedragscode moet aangepast worden'

De eindconclusie uit de beraadslagingen van de politieke partijen in de gemeenteraadsvergadering is duidelijk: de raad is unaniem van mening dat de lokale gedragscode aangepast moet worden, omdat artikel 3.5 van de gedragscode anders luidt dan de Gemeentewet voorschrijft.

Totdat de nieuwe gedragscode door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt dit artikel dan ook opgeschort.

De gemeenteraad is van mening dat de gedragscode moet worden aangepast. Hiervoor gaat een nieuw in te stellen raadswerkgroep aan de slag. Deze werkgroep krijgt in de toekomst ook de taak om samen met de burgemeester aan het integriteitsbeleid te werken.