De Thermen 2 behoudt het subsidiebedrag 2018 ook voor de komende jaren. Gemeente Alphen aan den Rijn wilde oorspronkelijk het bedrag verlagen, maar wethouder Gert-Jan Schotanus is hierop teruggekomen.

Oorspronkelijk zou de subsidie voor De Thermen 2, exploitant van de Alphense zwembaden De Hoorn en AquaRijn, worden afgebouwd naar een bedrag van 1,5 miljoen euro per jaar. Dat bleek echter 250.000 euro te weinig.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is donderdag 21 november akkoord gegaan met het handhaven van het subsidiebedrag over 2018, namelijk 1.750.000 euro. Dit bedrag geldt voor 2019, 2020 en 2021.

De twee grote binnenbaden in Alphen-Stad hebben te maken met een exploitatietekort. Dat wordt met de gemeente verrekend via een subsidie voor een deel van de huur die moet worden betaald aan de gemeente. In ruil hiervoor vervullen zowel zwembad De Hoorn als zwembad AquaRijn een aantal maatschappelijke doelstellingen.

Het tekort komt doordat er in 2015 op basis van een Right to Challenge een inschatting is gemaakt die te ambitieus was.