De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil dat wethouders Kees van Velzen en Gert Jan Schotanus het vierde voorstel om de Stichting Alphense Tennisparken (SAT) voor een faillissement te behoeden gaan uitwerken. De raad maakt in december een keuze tussen deze en een andere door de wethouders voorgestelde oplossing.

Het door de tennisverenigingen voorgestelde scenario houdt in dat TEAN in complex Bospark blijft en voortaan rechtstreeks huur betaalt aan de gemeente. TV Nieuwe Sloot blijft in het complex Nieuwe Sloot en heeft dan acht banen ter beschikking. Ook blijft het indoorracketcentrum Nieuwe Sloot bestaan. Een deel van de gronden kan dan gebruikt worden voor woningbouw.

In de raadsvergadering van donderdagavond werden vier voorstellen besproken. De Alphense gemeenteraad koos unaniem voor het vierde scenario van de tennisverenigingen. Zowel SAT als de beide tennisverenigingen TEAN en Nieuwe Sloot hebben ook een voorkeur voor dit scenario.

De Alphense politiek wil dat bij zowel de uitwerking van het in september voorgestelde scenario van wethouder Van Velzen als bij het door de tennisverenigingen voorgestelde scenario een aantal zaken wordt meegenomen. Zo is het de bedoeling om beide complexen toekomstbestendig te maken, de exploitatie bij beide scenario's door te lichten en met een realistische huurprijs te komen.

De gemeente neemt na de keuze voor een scenario de gronden van SAT over. Daarmee is een faillissement definitief afgewend.