De begroting van de gemeente Alphen aan den Rijn is zonder problemen door de gemeenteraad vastgesteld. In de begroting staat het financiële beleid voor het komende jaar.

De begroting voor 2020 werd donderdagavond aangenomen door een grote meerderheid. Wel waren er een aantal moties. De meeste moties konden op steun van wethouder Kees van Velzen (Financiën) rekenen.

De begroting wordt gesteund door de fracties van VVD, CDA, SGP, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Nieuw Elan en WKB.

Wethouder Van Velzen bracht onder de aandacht dat het aantal vooraf gestelde technische vragen zeer groot was.

"Ik stel voor om het experiment van de gemeente Amersfoort hier ook uit te proberen", zei de wethouder. "Dan komen er vooraf deskundige ambtenaren naar de verschillende fracties om dieper op de inhoud en betekenis van onderdelen in de begroting in te gaan."