De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft moeite met een grootschalige verbouwing van theater Castellum zolang er nog geen duidelijkheid is over een eventuele verkoop. Het besluit wordt daarom uitgesteld tot december.

Wethouder Leo Maat legt het voorstel opnieuw voor in de gemeenteraadsvergadering van 12 december. In de tussentijd wordt een marktverkenning uitgevoerd om te kijken of er daadwerkelijk een serieuze koper of uitbater voor het theater te vinden is.

Volgens Maat moet de verbouwing toch plaatsvinden om gebreken aan het gebouw te verhelpen. De raad was het daarmee eens, maar vond het vreemd dit besluit nu te nemen, terwijl het gebouw wellicht nog verkocht wordt.

Het besluit tot verbouwen moet uiterlijk in december worden genomen. Het theater heeft in de zomer vier maanden vrijgehouden voor een verbouwing: er is dan geen programmering. Als het besluit later valt, moet dit in 2021 gebeuren.