Gemeente Alphen aan den Rijn start een proef met een nieuwe bestrijdingsmethode voor Japanse duizendknoop. Het gaat om een elektrische onkruidbestrijder die heel gericht onkruid aanpakt.

De onkruidbestrijder wordt op verschillende locaties getest. De proef langs het fietspad achter voetbalvereniging ARC (parallel aan de Westkanaalweg, t.h.v. het trainingsveld) vond woensdag 16 oktober plaats en wordt in het voorjaar herhaald.

Met een lans wordt stroom gezet op de stengel van de plant. Het 'kookt' de plant van binnen uit tot in de wortel dood, waardoor er geen risico op schade is aan het omliggende bodemleven en de bodemstructuur.

Inmiddels zijn dit jaar al een aantal gemeenten en waterschappen aan de slag gegaan met deze machine. De methode is echter nieuw en er zijn nog weinig resultaten bekend.

Hardnekkige woekerplant

De Japanse duizendknoop is een diep wortelende plant die zich zeer snel uitbreidt. De plant overwoekert andere planten en de wortels zorgen voor grote schade aan ondergrondse kabels, rioolbuizen en funderingen, maar ook aan gebouwen en wegen.

De plant wordt nu bestreden door hem met zoveel mogelijk wortels te verwijderen. De hergroei van achtergebleven wortels wordt vervolgens met enige regelmaat opnieuw verwijderd.