De gemeente Alphen aan den Rijn wil meer voorrang geven aan fietsers in de stad en heeft daarom een fietsprogramma opgesteld. Het gemeentelijke fietsbeleid vervangt de nu toe gebruikte 'Top 10 Fietsknelpunten van de Fietsersbond'.

Het nieuwe fietsprogramma wordt binnenkort aangeboden aan de gemeenteraad. Zodra de raad akkoord is, wordt het beleidsplan voor de periode 2019-2022 uitgevoerd.

"De fiets is nu en straks het uitgangspunt bij de aanleg van wegen", meldt wethouder Kees van Velzen. "In de centrumgebieden van de dorpen zou de fiets verkeersproblemen kunnen oplossen in combinatie met weren van auto's, zoals nu ook in Alphen-Stad gebeurt."

De gemeente moet wel enige maatregelen nemen voor het fietsplan. Zo moeten er meer fietsparkeerplaatsen komen, moeten de fietspaden breder worden gemaakt en vindt de wethouder dat fietssnelwegen duidelijker moeten worden aangegeven met een andere kleur.

Bij het opstellen van het programma is samengewerkt met onder meer Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en verschillende dorpsoverleggen.