Vier buurtcentra in Alphen aan den Rijn moeten hun deuren sluiten. Het gaat om Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk en Wijkcentrum Ridderveld, Wielewaal en Westerhove in Alphen aan den Rijn. De buurthuisfuncties worden in een andere locatie ondergebracht.

De vier te sluiten buurthuizen voldoen niet aan de uitgangspunten die de gemeente hanteert voor alle buurt- en dorpshuizen. Twaalf locaties voldoen wel, alhoewel een aantal wel een verbouwing nodig hebben, zoals het plaatsen van een keuken of het inrichten van spreekkamers.

Naast deze twaalf hoofdlocaties zijn er vooralsnog ook vier kleinere locaties die als nevenvestiging functioneren.

Wethouder Kees van Velzen meldt dat gebruikers van de vier te sluiten locaties geholpen worden bij het vinden van een ander onderkomen. Voor Westerhove geldt dat de gebruikers terechtkunnen in het buurthuis in de Zeeheldenbuurt of in het buurthuis in de Molukse wijk. In Wijkcentrum Ridderveld is het grootste deel van de gebruikers al elders ondergebracht.

Het Anker is een monumentaal gebouw dat niet geschikt te maken is voor een buurthuisfunctie. Het voormalige kerkgebouw wordt daarom bij voorkeur verkocht, waarbij de binnen- en buitenkant behouden moeten blijven als erfgoed.

De gebruikers gaan voorlopig naar voormalige school Ryneburg, die daarvoor moet worden aangepast. Vervolgens wordt met de dorpsraden een plan gemaakt voor een geheel nieuw dorpshuis.