De gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt 'onorthodoxe' mogelijkheden en locaties om woningen te bouwen. De verwachting is dat er ongeveer negenhonderd woningen gebouwd kunnen worden, waarvan een deel tijdelijk is.

Op de lijst die de gemeente maakte, staan voor de korte termijn onder meer alternatieve woningen op de locatie van de voormalige asfaltcentrale in de Gnephoek en een torenflat boven het parkeerterrein van voetbalvereniging ARC.

Op iets langere termijn gaat het om locaties als Noorderbrink en het oude Scala College; deze locaties zijn na sloop van de huidige bebouwing beschikbaar.

Voor een deel zijn deze locaties onorthodox, omdat er bijvoorbeeld een milieuzone ligt of omdat er een gewijzigd bestemmingsplan moet komen.

De uitval - wel gepland, maar nooit gebouwd - op dit soort locaties is hoger dan normaal. Naar verwachting kunnen hier ongeveer negenhonderd van de 2.100 geplande woningen worden neergezet.