De politie Alphen heeft cijfers over de veiligheid in de eerste zeven maanden van 2019 naar buiten gebracht. Hieruit blijkt dat het aantal incidenten licht is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Het aantal misdrijven is licht gestegen, van 2.143 in 2018 naar 2.334 in 2019. Die toename komt vooral door een stijging van het aantal misdrijven via internet.

De cijfers geven inzicht in het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven en over incidenten met betrekking tot voertuigcriminaliteit, ondernemers en bedrijvigheid, geweld, verkeersveiligheid en overlast. In de meeste gevallen geldt dat de totale criminaliteit is gedaald of gelijk is gebleven. Zo is bijvoorbeeld het aantal aangiftes van huiselijk geweld afgenomen. Dit komt volgens de politie door een hogere inzet in deze categorie.

De politie geeft aan dat er in de afgelopen jaren bij sommige onderwerpen een verandering in aangiften heeft plaatsgevonden. Wat betreft voertuigcriminaliteit wordt er bijvoorbeeld meer aangifte gedaan van gestolen elektrische fietsen, terwijl voorheen voornamelijk aangifte van gestolen stadsfietsen werd gedaan.

Uit de cijfers blijkt dat er een toename is in het aantal verdachten dat wordt aangehouden voor rijden onder invloed. "Dit is een landelijke trend", vertelt politiechef John Nieumeijer. "Momenteel zijn we met de gemeente bezig om de locaties in kaart te brengen waar veel ongelukken gebeuren, de zogenoemde hotspots. Per locatie zoeken we naar een passende maatregel."